Welkom

Met de toename van het aantal schilderijen ontstond de behoefte om mijn schilderijen ter herinnering op foto vast te leggen. Een vriend bracht me op het idee om met de tijd mee te gaan en een eigen website op te zetten. Hiermee zou ik de beschikking krijgen over een vrijwel onbeperkte digitale expositieruimte.
Met deskundige hulp is op deze website dan ook de daad bij het woord gevoegd. Wij hopen dat voor u als digitale bezoeker, de website ook interessant en uitdagend genoeg is om eens doorheen te wandelen. Wilt u meer over mij of mijn passies weten, klik dan op “De schilder”.
De schilderijen zijn per categorie geselecteerd en onder het kopje “Galerij” te bekijken.
Uw vragen, commentaar of advies wordt bijzonder op prijs gesteld. Daarvoor kunt u terecht onder het kopje “Reageren“.

Een boeiende reis gewenst door mijn digitale "Galerij"!

Update juni 2014
Met gepaste trots presenteer ik de door mijn kleinzoon Christiaan Haas veranderde versie van mijn website. Hij heeft er een categorie "Sport" aan toegevoegd en het geheel is sneller en ook toegankelijker en mooier geworden. Bovendien zijn mijn recent gemaakte schilderijen toegevoegd en zijn de schilderijen in een passender volgorde geplaatst.

Update januari 2019
Er zijn nieuwe schilderijen toegevoegd

Update november 2020
De galerij "Landschappen" en "Overige" zijn samengevoegd onder de nieuwe galerij "Diverse".
Er zijn ook nieuwe schilderijen toegevoegd, met name onder de categorie Diverse.
De foto's van de schilder zijn vernieuwd.